ONE NETWORK, MANY FIELDS, LONG EXPERIENCE

Arctic Suppliers er et leverandørnettverk i den arktiske regionen Nord-Troms, som jobber kontinuerlig for kompetansebygging, samarbeid og promotering av medlemsbedrifter.

Ved å samle medlemsbedriftene på en webside gjør vi det enklere for kontraktører, bedrifter og andre å finne frem til riktig leverandør av produkter og tjenester. I tillegg fokuserer vi på kompetansebygging gjennom fag-/temamøter og bransjeoverskridende samarbeid, og fasiliterer bedriftsmøter etter behov.

Våre leverandører er vel vandt med arbeid under til dels utfordrende arktisk klima og har høyt fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet!

Ta kontakt direkte med leverandørene eller Arctic Suppliers prosjektleder om du har behov for utfyllende informasjon eller søker produkter/tjenester som ikke er listet på vår webside.

 

Gunbjørg N. Melkiorsen

Prosjektleder

Arctic Suppliers kontaktperson

Gunbjørg Nygård Melkiorsen
Gunbjørg Nygård MelkiorsenForretningsutvikler/Prosjektleder
+47 906 83 241
gunbjorg@haltinh.no