Project Description

About

Avfallsservice AS driver avfallshåndtering i form av innsamling av næringsavfall og husholdningsavfall med fokus på materialgjenvinning. Vi kan tilby følgende:

  • Deponi
  • 3 slambiler for tømming av septiktanker, sandfang og fettutskillere.
  • 4 krokbiler for transport.
  • Miljøbil i fast rute hver uke

Medeier i:

  • Arctic Waste Management som samler inn flytende avfall.
  • Origo Skibotn som tar imot og behandler våtorganisk avfall for kompostering

Hovedkontoret er lokalisert på Storslett i Nordreisa kommune. I tillegg har vi miljøstasjoner i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.

Vi innehar Achilles og Sellihca sertifiseringer.

Vi har også Statsforvalterens godkjenning til innsamling og håndtering av avfall og drift av deponi, samt tillatelse til innsamling og mellomlagring av farlig avfall.

Haldis Sellevoll
Haldis SellevollKundekonsulent Næring
Phone: +47 994 16 571

Karl Martin Pedersen
Karl Martin PedersenDriftssjef
Tlf. +47 77 77 00 00
Mobil: +47 958 27 639