Project Description

Haplast AS er en produksjonsbedrift lokalisert på industriområdet Furuflaten i Lyngen kommune. Vi produserer plastrør til vann, avløp, kulvert, kummer og tanker av de fleste varianter i plast. Med våre 25 medarbeidere av totalt 30 som er tilknyttet drift, har vi en bred kompetanse innen flere fagfelt.

Vi er sertifisert ihht EN12201 og Achilles. I tillegg har vi personell med sertifikater og godkjenning på plastsveisesing,  truck, kran og masseforflyttingsmaskiner.

Solid Works 3D benyttes til konstruksjon og styrkeberegning.

Dan Nordheim
Dan NordheimDaglig Leder
Industriveien 6
9062 Furuflaten

Tlf. +47 77 71 12 22